EPD (Environmental product declaration)

EPD är en förkortning för Environmental Product Declaration. På svenska en miljövarudeklaration. En EPD dokumenterar en byggprodukts miljöegenskaper och är framtagen enligt erkända europeiska och internationella standarder.

Golv

Golvunderlag

Övriga produkter