Integritetspolicy

Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

 

Vem är vi

Wallmann Sweden AB
Berzeliigatan 23
412 53 Göteborg

Tlf.nr.: +46 31 401099
E-mail: info@wallmann.se

Vilken personlig data vi samlar in och varför samlar vi in det

Cookies

Vi samlar in information om bruk av webbsidan till optimering, samt till marknadsföringsändamål.

Google Analytics och Tag Manager

Används bl.a. till retargeting och marknadsföring. Allt sker anonymt och vi behåller ingen detaljerad data om brukarna.

Så slänger du cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=da

Dina rättigheter

Du har rätt till att bli informerad om vilka personupplysningar vi har samlat in om dig och du kan när som helst få de lagrade personuppgifterna korrigerade eller göra en invändning om dess användning. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke. Dessutom kan du få de personuppgifter som vi har registerat om dig raderade, så länge vi inte är skyldiga att lagra dessa enligt lag. Slutligen har du rätt att få den personliga information som du själv lämnat i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläst format (dataportabilitet).

Skriv till oss på info@wallmanns.se, om du önskar utnyttja dina rättigheter

Klagoinstans

Du har möjlighet att klaga på vår behandling av personuppgifter om dig till Datatilsynet – www.datatilsynet.dk