Reklamationsformulär för golv

Det är viktigt att läsa monteringsvägledningen innan du påbörjar monteringen av ditt golv.

Monteringsvägledningen ligger i paketen – alternativt kan du hämta vägledningen under: Produkter og Golv.

Du skall vara uppmärksam på följande:

 • Golvet skall vara monterat enligt monteringsvägledningen annars avvisas reklamationen. Vägledningen finns i emballaget och på vår hemsida (under: Produkter og Golv).
 • Kontakta alltid din återförsäljare först. Det är återförsäljarens uppgift att värdera skadans omfattning. I de flesta fall kan återförsäljaren hjälpa dig med din reklamation. Efter överenskommelse med återförsäljaren kan nedanstående reklamationsschema ifyllas, och vi undersöker härefter på ärendet.
 • Fyll i samtliga fält i schemat – oavsett reklamationens art (OBS! Schemat skall ifyllas av konsument/montör)
 • Följande filer skall bifogas reklamationen:
  1. Ritning av rummet, med markering av vart skadan uppkommit
  2. Kvitto/inköpsbevis
  3. Bild av skadan

Du får ett mail som bekräftelse på att ärendet är skickat till oss.

Vid upprättandet av din reklamation bekräftar du samtidigt riktigheten av upplysningarna i ditt reklamationsschema. Skulle det vara okorrekta upplysningar förbehåller Wallmann AB sig rätt att skicka en faktura på våra omkostnader för att kontroller ditt ärende.

Detta gäller också de tillfällen då monteringsvägledningen inte är följd eller reklamationen beror på att produkten inte förvarats korrekt.

Kom ihåg att fylla i alla obligatoriska fält (*).

  1) Involverade personer

  Slutanvändare (Där gulvet är monterad)

  Golvläggare

  Återförsäljare

  Har reklamationen inspekterats av en återförsäljare?

  2) Information om golvet

  a) Typ:

  LaminatgolvLamellparkettKorkgolvGolvunderlagAndra

  b) Yta:

  LackVanl. OljaVitoljaLaminat

  b2) Ange andra här:

  c) Tjocklek i mm::

  d) Träsort/laminatfärg:

  e) Produktionsnummer (står på baksidan av panelerna
  eller på emballaget – fråga ev. din återförsäljare)

  f) Vilket datum köptes golvet? (bifoga kvitto)

  g) Vilket datum monterades golvet?

  h) Vad är det för typ av rum (t.ex. vardagsrum) och hur stort är rummet?

  i) Hur länge har paket med golv acklimatiserad i rummet
  innan montering?

  j) Hur många paket/m² är använd?

  3) Skadeförlopp

  a) När upptäcktes skadan (månad och år)?

  b) Vad har hänt med golvet? (Viktigt! Bifoga ritning av rummet med information om längd och bredd samt med skadans läge tydligt markerat. Kom ihåg att även märka ut dörren.)

  4) Undergolvet och underliggande utrymme

  a) Hur är undergolvet uppbyggt till och med fast undergolv? (t.ex. golvtyp, 2 mm foam, 0,20 mm PE-folie, betonggolv)

  b) Mättes den relativa luftfuktigheten innan golvläggning?

  JaNej

  c) Har undergolvet stöpts under de senaste två åren?

  JaNej

  d) Mättes undergolvet efter eventuell restfukt innan påläggning?

  JaNej

  e) Är golvet plant i förhållande till lägginstruktionerna?

  JaNej

  f) Finns det något underliggande utrymme (t.ex. källare)?

  JaNej

  5) Läggning och skötsel av golvet

  a) Vilken typ av golvvärme är det under golvet?

  VattenElektriskDet finns ingen golvvärme

  b) Ligger det expansionslister, övergångsprofiler e.d. i golvet?

  JaNej

  c) Hur långt är avståndet mellan ändskarvar?Se vägledande bild här

  d) Vad är avståndet till väggar, värmeledningar, dörrkarmar (fasta element)?

  e) Vilka rengöringsmedel har använts?

  f) Har dörrstopp eller sockellister monterats i golvet?

  JaNej

  g) Hur är golvet lagt?

  FastlimmatLöslagt

  h) I vilken typ av byggnad är golvet monterat?

  PrivatFöretag

  i) Var är det limmat?

  SkåraSpontDet har inte använts lim

  j) Vilket lim har använts?

  6) Lösningsförslag

  Lösningsförslag:

  7) Ladda upp filer

  Här kan du ladda upp dina filer (kvitto och bilder på klagomål - max 1 MB).

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Kom ihåg att bifoga bilder av rummet, liksom bilder av klagomål på produkten. Ladda upp filen här: