Reklamationsformulär för tak- och väggpanel

Här hittar du reklamationsformulär för tak- och väggpanel.

Monteringsvägledningen ligger i paketen – alternativt kan du hämta vägledningen under: Produkter og tak- och väggpanel.

Du skall vara uppmärksam på följande:

 • Panelet skall vara monterat enligt monteringsvägledningen annars avvisas reklamationen. Vägledningen finns i emballaget och på vår hemsida (under: Produkter og Tak- och väggpanel).
 • Kontakta alltid din återförsäljare först. Det är återförsäljarens uppgift att värdera skadans omfattning. I de flesta fall kan återförsäljaren hjälpa dig med din reklamation. Efter överenskommelse med återförsäljaren kan nedanstående reklamationsschema ifyllas, och vi undersöker härefter på ärendet.
 • Fyll i samtliga fält i schemat – oavsett reklamationens art (OBS! Schemat skall ifyllas av konsument/montör)
 • Följande filer skall bifogas reklamationen:
  1. Ritning av rummet, med markering av vart skadan uppkommit
  2. Kvitto/inköpsbevis
  3. Bild av skadan

Du får ett mail som bekräftelse på att ärendet är skickat till oss.

Vid upprättandet av din reklamation bekräftar du samtidigt riktigheten av upplysningarna i ditt reklamationsschema. Skulle det vara okorrekta upplysningar förbehåller Wallmann AB sig rätt att skicka en faktura på våra omkostnader för att kontroller ditt ärende.

Detta gäller också de tillfällen då monteringsvägledningen inte är följd eller reklamationen beror på att produkten inte förvarats korrekt.

Kom ihåg att fylla i alla obligatoriska fält (*).

  1) Involverade personer

  Slutanvändare (Där varen er monterad)

  Montör

  Återförsäljare

  Har reklamationen inspekterats av en återförsäljare?

  2) Information om tak-/väggpanel

  a) Typ:

  TakpanelVägg

  b) Yta:

  LackFolieytaObehandlad

  c) Tjocklek i mm:

  d) Träsort/Färg:

  e) Produktionsnummer (står på baksidan av panelerna eller på emballaget — fråga ev. din återförsäljare)

  f) Vilket datum köptes panelet? (bifoga kvitto)

  g) Vilket datum monterades panelet?

  h) Vad är det för typ av rum (t.ex. vardagsrum) och hur stort är rummet?

  i) Hur många paket/m² är använd?

  3) Skadeförlopp

  a) När upptäcktes skadan (månad och år)?

  b) Vad har hänt med panelet? (Viktigt! Bifoga ritning av rummet med information om längd och bredd samt med skadans läge tydligt makerat. Kom ihåg att även märka ut dörren och fönster.)

  4) Konstruktion

  a) Hur är konstruktionen byggt upp? (Skriv ordningen: T.ex.: 1) Takpanel typ, 2) 20mm brädor, 3) 0,2mm ångspärr)

  b) Mäts den relativa luftfuktigheten innan montering?

  JaNej

  c) Har man utfört murning eller stöpt i huset, - eller utfört målarjobb dom senaste 6 månader innan takpanel blev monterad?

  JaNej

  d) Är underkonstruktionen gjort ent. installationsinstruktionen?

  JaNej

  e) Är där monterad tvärgående läkten?

  JaNej

  f) Finns där ventilationsavstånd mellan ångspärr och takpanel?

  JaNej

  5) Fastsättning och underhåll

  a) Hur är huset uppvärmd?

  GolvvärmeRadiatorerBrasaGenvexAnnat

  b) Ligger det övergångsprofiler? (se instruktionen, om ytan är större än ex. 8x8 eller 10x10 mtr)

  JaNej

  c) Hur långt är avståndet mellan ändstöden?

  d) Vilka rengöringsmedel har använts?

  e) Hur stor avstånd finns till alla väggar, värmeledningar, dörrkarmar (fasta element)?

  f) Hur är panelet monterad?

  ClipsKlamrarSkruvarAnnat

  g) I vilken typ av byggnad är panelet monterad??

  PrivatFöretag

  h) Var är det limmat?

  SkåraSpontInget lim används

  i) Vilken lim har använts?

  j) Hur länge har paket med panelerna acklimatiserad i rummet innan montering?

  6) Lösningsförslag

  Lösningsförslag:

  7) Ladda upp filer

  Här kan du ladda upp dina filer (kvitto och bilder på klagomål - max 1 MB).

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Ladda upp filen här:

  Kom ihåg att bifoga bilder av rummet, liksom bilder av klagomål på produkten. Ladda upp filen här: