Radonspärr

Specialutvecklad RADONSPÄRR golvunderlag till flytande golv som testats av SBI Danmark. Sänk radonvärdena i din bostad med hjälp av No Noise® Radonspärr. Radon tränger in i huset från marken under. Golvunderlaget som monteras under flytande golv, syftar till att förbättra skyddet i bostadshus mot intrång av radongas. Underlaget är särskilt lämpligt för renoveringsprojekt i hus som ursprungligen byggdes utan radonspärr, men även hus med äldre radonspärr. Utöver radonbarriären har ytan också en också en bra fuktspärr och ger bra ljuddämpning. Observera: NO NOISE® Radonspärr Tape bör användas för toppfogar och längs väggen.

Monterings anvisning, VIDEO – Se den innan du börjar (7 minuter)

Link to Anchor Point

Radonspärr 3-i-1 (Ljuddämpning- Ångspärr - Radonspärr)

Dela produkt:
Kopiera länk
Varunummer: 1130200
Dimension: 2x1000x15000 mm
Radon klass: Klasse 3
Lastkapacitet: 6,1 ton/m²
Täthet med radon tejp: q30 = 16,6 l/min. (Ved et differenslufttryk på 30 Pa)
Utjämning av ojämnheter: Upp till 1,2 mm
Lämplig för golvvärme: Ja
Stegsljuddämpning: Upp till 20 dB
Rumklang: Upp till 12%
M² per paket: 15 m²
M² per pall: 300 m²
Antal per pall: 20
Produktblad: Ladda ner
Monterings anvisning: Ladda ner

Fakta om Radon

Vad är radon?

 • Radon är en naturligt förekommande, radioaktiv gasart, som kan tränga in i huset från marken.
 • 330.000 hus i Sverige beräknas ha för hög radonnivå.
 • Radon luktar inte och kan varken ses eller smakas, men kan vara hälsoskadlig vid långvarig exponering, och det är en bidragande orsak till ca. 300 fall av lungcancer per år.
 • Hälsorisken för radon är cirka 25 gånger större för rökare än för icke-rökare.

Var kommer radon från?

 • Mest radon tränger in i hus genom glipor och sprickor i grunden, vardagsrumgolv och betongdäck, källargolv, ytterväggar i källare och dålig tätning vid rördragning i grunden m.m.

Vad gör jag åt det?

 • Mäter du över 100 Bq/m3 rekommenderar Danska Energistyrelsen att radonnivån sänks.
 • Vid radonnivåer mellan 100-200 Bq/m3 rekommenderar danska energimyndigheten att du minskar radonnivån via förbättringar i ventilation samt tätning av sprickor i grunden och vid röranslutningar.
 • Vid radonnivåer över 200 Bq/m3 kan mer omfattande åtgärder vara nödvändiga, t.ex. installering av radonsug (ett speciellt ventilationssystem under byggnaden).
 • Kom också ihåg att radonnivån i allmänhet är högre i källar- och bottenvåningen, där det finns direktkontakt mellan golv och mark. Särskilt källare har ofta ett sämre inomhusklimat än resten av huset, och källare är främst avsedda för förvaring – inte för boende.
 • Radonskydd är ett lagkrav vid nybyggnation, 1998 infördes krav i byggreglerna att nybyggnationer måste vara skyddade från radon. Om ditt hus är byggt efter 1998 är det därför byggt med radonskydd.
 • Även om ditt hus byggdes efter 1998 kan radonnivån vara för hög i ditt hus, om radonskyddet inte fungerar. Det kan bero på att det är för lite ventilation och luftutbyte i ditt hus, eller om membranet i grunden som ska säkerställa att radon inte tränger in från marken har brutits. Siffror från Bolius kampanj visar att ca 30% av hus som testats, byggda efter 2000 har högre radonvärden än myndigheternas rekommendationer.
 • I de danska Byggnadsreglerna från 2010 är det specificerat för nybyggen att kravet om radonskydd ska säkerställa att radonhalten inte överstiger 100 Bq/m3 inomhus. Ägaren av ett hus som är uppfört efter juni 2010 har rätt till att radonnivån inte överstiger 100Bq/m3. Det är den professionella byggherren som har ansvar för att radonskyddet håller krav på max. 100 Bq/m3

 

Läs mer på www.radonguiden.dk eller www.radonfrithjem.dk